“Ајде да садиме зелена иднина” – Матичен објект

Под мотото “Садиме и зелена иднина градиме” по петти пат во Матичниот објект се организираше акција за садење на зимзелени дрвја.
Акцијата беше реализирана во соработка и со средства обезбедени од родителите.
Учество во разубавувањето на дворот и во грањето на зелена иднина зедоа децата од 2 до 6 години, со надеж за продолжување на традицијата.
Tags