Големата моќ на малата касичка – објект Бели Мугри

Штедењето е најповолно средство за планирање на иднината. Големата моќ на малата касичка е да го откријат децата значењето на штедењето уште од најмала возраст. За таа цел децата ги покажаа своите креативни способности со изработка на касички од рециклирачки материјали кои ги наполнивме со импровизирана заштеда која претходно сами ја изработија со сечење на монети од 1, 2, 5, 10 и 50 денари.

Tags