Мисли глобално делувај локално! – објект Н.Н. Борче

Движењето за Нулта отпад е знак за конкретни чекори не само во нашата земја туку и за иднината на светот.

На ден 13.10.2023 децата од големите групи од Н.Н.Б имаа можност да проследат предавање од проектот Нулта отпад кој значи превенција на локалниот отпад, воспоставување системи за сепарација и рециклирање на отпадот, развој на иновативни проекти во кој отпадот повторно се користи и зголемување на производствените модели каде ресурсите се користат ефикасно а придонесува и за борба против климатските промени.

Движењето за Нулта отпад ќе остане во наши раце и ќе го наследи целиот свет и идните генерации!

Tags