Како воздухот ги придвижува предметите – објект Бели Мугри

Едно старо еко-правило вели: “Во природа остави ги само своите стапалки, а од неа понеси го мирисот и спокојството”.

“Светскиот ден на чисти планини-26ти Септември” се одбележува повеќе од 25 години.

Планините завземаат една петина од вкупната копнена површина на Земјата и имаат значајна улога за одржување на животот бидејќи обезбедуваат кислород, вода за пиење и дом за многу животни и растенија.

Децата од 4-6години од објект Бели Мугри, денес изведоа неколку експерименти со кои се докажа значењето и функцијата на воздухот.

За тоа говорат следните  фотографии.

Tags