Чувајте ги планините, тие се нашето богатство – Матичен објект

Уште еден експеримент,

Го направивме во еден лет.

Денот на планините го славиме,

Со порака- Во нечист воздух несакаме да се давиме

Придвижувавме предмети,имитиравме ветер,

Сите слики нека одат во етер.

Направивме цеде што лета

Детската насмевка нека цвета.

 

Tags