Светски ден за заштита на озонската обвивка – Матичен објект

Од суштинско значење е да им се објасни на децата се што е поврзано со озонската обвивка, така што тие имаат свесност за нејзината важност, и како да научат да се грижат за животната средина.
По повод Светскиот ден за заштита на озонската обвивка, воспитните групи од 4- 6 год. од Матичниот објект, преку енциклопедија, нагледни средства и изработка на домашен пластелин во комбинација со прехрамбени бои ја изработија планетата Земја и нејзините озонски слоеви.

Tags