Светски ден на окените – Матичен објект

Светскиот ден на океаните има еколошко значење. Овој ден е глобален ден за прослава на океаните. Здравите океани се од клучно значење за нашиот опстанок.

Целта е да се потсетиме за грижата на океаните и нивната заштита.

Денес, децата од Матичниот објект од сите возрасни групи,преку повеќе реализирани активности го прославија овој важен ден.

Tags