Светски ден за заштита на животната средина – објект Бели Мугри

Светскиот ден за заштита на животната средина симболично го одбележавме во објект Бели Мугри. Со организирање и спроведување на повеќе активности во групите од 2 – 6 години под мото: “Да се доближиме   до природата”, најмладите испратија порака до сите возрасни и своите родители за значењето на еколошката свест и еколошката едукација, со што ќе ја поддржиме заштитата и ќе ја подобриме состојбата со животната средина.

Tags