Месец на МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕ – Матичен објект

Црвена боја- порака за вечна борба и слобода.

Сонце- живот и енергија.

Овие два симболи го претставуваат МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕ.

Љубовта кон татковината се негува, гради и чува од најраната возраст.

Месец Мај го посветивме на Македонското знаме и за таа цел децата го моделираа, цртаа и пееја македонската химна, а пак некои ги украсија скликите во напреварувачки дух покриени со знамето…

 

Tags