ВО ЗДРАВО ТЕЛО ЗДРАВ ДУХ – Матичен објект

Правилниот психофизички развој на едно дете се постигнува единствено со физичка активност.

Без оглед дали станува збор за тимски или индивидуален спорт, тој за децата и нивниот развој е и повеќе од неопходен.

Децата од сите воспитни групи од Матичниот објект, секојдневно имаат физичка активност преку игра, натпреварувачки игри со разни реквизити. Со разни спортски игри го одбележавме Меѓународниот ден на спортот под мотото ,,Здраво тело здрав дух”.

Tags