Претставници од Црвен крст во посета на објектот Бели Мугри

На 28.04.2023 год. претставници од Црвен крст дојдоа во посета на нашата градинка во група Ѕвездички. Тие водеа разговор со дечињата и ги поттикнаа да говорат за начинот на кој тие ја одржуваат личната хигиена и како се грижат за своето здравје.

Tags