Месец на екологија- Матичен објект

Екологијата е она што не опкружува секој од нас. Предучилишното време е најсоодветното време за детето да ја формира основата за перцепцијата на светот и да стекнуваат навики за заштита на животната средина.

За таа цел се изработија креативни изработки  водејќи се од пораката : ,,Природата е богатство што треба да се чува“.

Tags