Немаме резервна планета – објект Бели Мугри

22ри Април-“Денот на планетата Земја” во објект Бели Мугри беше одбележан во холот на градинката, со мини-приредба на децата од сите воспитни групи. Имено, децата танцуваа, се дружеа и пееја песнички за екологија, за другарство, но, и за љубов кон нашата планета.

Tags