„Чиста и зелена планета Земја“ – објект Н.Н. Борче

По повод денот на планетата Земја-22.04. децата од големите групи од објектот „Н.Н.Б“ во ликовниот центар изработуваа цртежи со еко пораки кои подоцна ги поделија на случајни минувачи во блиската околина. Целта на сето ова беше да се покрене еколшката свест кај сите нас, луѓето.

 

Tags