„Велигденско шаренило“ – објект Н.Н. Борче

По повод велигденските празници реализиравме велигденска работилница во соработка со родителите на децата од 2-6г. на која се изработуваа велигденски корпи декорации.

Tags