Презентација на проект – објект Панорама

Во рамките на проектот „Во царството на игрите“, децата од група Ластовички 3-4 години, на ден 30.03.2023 година го презентираа проктот. Целта на проектот е преку играта децата да се стекнат со нови сознанија, збогатување на детското искуство, запознавање со околината и воспоставување на творечки однос кон неа.

Преку игри, песнички, брзозборки, стихови, раскажуваа кои игри им се омилени пред своите родители.

Всушност детските игри се ЕДНО ЦАРСТВО НА ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ. Децата со нив растат го учат животот.

Tags