Работилница со родители – објект Н.Н. Борче

На ден 23.03.2023г. во објектот „Н.Н.Борче“ се реализираше работилница со родители на деца од 3-6г. која беше во рамките на проектот „Водата-скапоцена течност“. Истата беше успешно реализирана со присуство на голем број на родители.

Tags