Посета на Музеј – објект Бели Мугри

Децата од големата група Ѕвездички го посетија Природнонаучниот музеј на Македонија во рамките на проектот “Инсекти”. Едукаторот ни пренесе многу интересни информации и податоци за инсектите, а децата со внимание и интерес ја следеа за време на посетата.

Tags