Театарска претстава “Црвенкапа” – објект Панорама

На ден 25.01.2023 год во објектот Панорама се реализираше куклената претстава Црвенкапа. Децата од најмала возраст постојано треба да ги мотивирамена на говор, говорно изразување икористење на детска литература. Куклените претстави многу блиску им ја доближуваат содржината на приказната ги мотивираат на говор и конверзација со друго дете или возрасен и им помагаат во когнитивниот развој во насока на разбирање и правилно емотивно доживување на содржината.

Tags