Бродче од хартија – објект Бели Мугри

Со децата од големата група реализиравме манипулативно-ликовна игра при што децата имаа домашна задача со своите родители да изработат бродчиња од хартија и да ги донесат во градинка, а ние според желбата и имагинацијата на децата да ги обоиме со водени боици.

За успешната соработка со родителите и креативноста на децата погледнете ги следните фотографии.
Tags