Посета на Музеј на Македонија – Матичен објект

Прекрасен ден, полн со импресии дечињата на возраст од 5 – 6 години, од матичниот обjект, поминаа со денешната посета на Музеј на Македонија. Посетата беше оранизирана во рамките на месечната тема “Животот, традицијата и фолклорот на македонскиот народ”.

Tags