Хуманоста се учи од најмала возраст – објект Н.Н.Борче

На ден 22.12.2022г. во објектот Н.Н.Б се одржа хуманитарна акција во форма на Новогодишен базар. Беа донесени новогодишни изработки од страна на родителите, а истите подоцна беа ставени на продажба. Базарот беше успешно реализиран, посетеноста беше голема и беше собрана значителна сума на средства наменети за лекување на болно детенце.

Голема благодарност на родителите……

Tags