Шумски пријатели -Матичен објект

Желбите и интересите на децата се приоритет во планирањето и реализацијата на воспитно- образовните содржини.

Следејќи ги потребите на децата, воспитниот кадар на Матичниот објект реализираше куклена претстава под наслов ,,Шумски пријатели”.

Децата од сите воспитни групи со внимание ја следеа претставата, а на крајот ги поздравија и одблизу куклите и заедно со нив учествуваа на завршната забава проследена со музика.

Tags