Ги следиме промените на времето – објект Бели Мугри

Во текот на работната недела под наслов “Ги следиме промените на времето”, децата со помош на своите родители изработија термометар и метеоролошки календар со апликации за временските промени. Секојдневно во текот на месецот ќе имаме можност со помош на апликациите да го означиме денот со соодветен метео знак.

Tags