Го истражуваме ветерот – објект Н.Н.Борче

Во рамките на темата „Метеорологија“, децата од групите на возраст од 4 до 6 год. од објектот Н.Н.Борче, направија истражувачка активност – Вртелешка. Секое дете изработи вртелешка со која во дворот на градинката ги истражуваше движењето и брзината на ветерот.

Tags