„Куферко“-Ние во светот на театарот

На ден 23.11.2022г.  децата од сите воспитни групи имаа можност да ја проследат театарската претстава „Куферко“. Целта на претставата беше децата да се запознаат и да ги продлабочат своите знаења за убавините на нашата татковина.