Медо штедо – објект Бели Мугри

По повод Светскиот ден на штедењето 31 октомври, во нашиот објект гостуваа претставници од Шпаркасе банка. Тие ги запознаа децата од сите воспитни групи за начинот на штедење пари, но и штедење вода, енергија, храна и воопшто штедењето како поим. Посебно интересна за децата беше маскотата, која внесе весело расположение.

Tags