Во светот на театарската игра – во сите објекти

Децата од сите објекти имаа можност да ја проследат музичко – драмската претстава: “Сакам да бидам…” во реализација на актерската група: “Триангл Пулс”. Преку следење на театарски претстави се поттикнува љубовта кон театарот и сценската уметност, се развива детската фантазија, се збогатува емоционалниот свет на децата…