На стоматолог – објект Панорама

Здравите заби значат здрав организам. Затоа грижата за нив и навиката се стекнуваат од мали нозе. На работилницата на која присуствуваа децата од в.о група “Сонциња”, 5-6, објект Панорама, на тема “Градба и ф-ја на усната празнина”,одржана од страна на д-р Соња И. Пауновска, научија многу нови работи.Кој се млечни, кој се трајни заби, како се одржува хигиената и што значат здравите заби и здравата насмевка.

Tags