Во светот на куклите – објект Н.Н.Борче

На ден 13.10.2022г. Советот на воспитувачи на Н.Н.Борче ја реализираше куклената претстава „Непослушното зајаче“ за децата од 3-6год. Кај децата се поттикна весела атмосфера, но и ја разбраа пораката на куклена претстава – треба да се сакаме и почитуваме меѓу себе.

Tags