Септември- месец на Другарството

Месецот Септември асоцира на нови другарства и весел детски џагор. Токму затоа, Септември го посветувамена новите другарчиња и другарства.

Децата ја изразија својата креативност и фантазија со цртежи на тема ,,Јас и моите другарче/иња” и ги изложија во куќичките за Ликовна уметничка галерија.

Tags