Ден на чисти планини – објект Н.Н. Борче

 

На ден 26.09.2022г. во објектот Н.Н. Борче од страна на воспитните групи од 4до 6 год. се одбележа денот на чисти планини преку следните активности: сликање со темпера на тема „Чисти планини“, експеримент преку кој сакавме да ја докажеме важноста на шумите во улогата што ја имаат во прочистувањето на водата за пиење и цртање на планината Водно. Преку овие активноста се поттикна еколошката свест кај децата.

Tags