Интернационален ден на знаковниот јазик – Матичен објект

Обединетите нации во 2017 година го прогласија 23 септември за Меѓународен ден на знаковниот јазик. Целта е да се подигне свеста за значењето на заковниот јазик како човеково право на глувите и наглувите лица.

 

Tags