Заштита на Озонската обвивка – објект Бели Мугри

Децата од групите на возраст од 3 до 6 години од објект Бели Мугри денес го одбележаа “Денот на заштита на Озонската обвивка” со неколку активности.
Имено, најпрво поведоа едукативен разговор за:  Озонската обвивка, за заштитата  на истата но,  и за подигнувањето на свеста за зачувување на истата.
Активноста потоа продолжи со цртање и моделирање на истата тема.
Tags