Објект Панорама-Ден на заштита на Озонската обвивка

Децата од в.о група “Социња”, 5-6г,преку едукативни активности и еко пораки, го одбележаа Денот на заштита на озонската обвивка. Иако мали, сфатија дека грижата за нашата планета е од примарно значење.

Tags