“МУЗИКАТА МНОГУ НИ ЗНАЧИ”-Одбележување на светскот ден на музиката- Објект ПАНОРАМА

Како би можело да се одбележи овој ден поинаку, освен со многу музика и смеа, се разбира… Децата од в.о групи ”Буба Мари” 5-6г и “Сонциња”, 4-5г пееја и се забавуваа, свиреа на музички инструменти, ја играа музичката игра ”Пронајди го инструментот”… Весел и распеан ден за сите, зошто музиката е многу важна.

Tags