Светски ден на океаните – објект Панорама

Денес, 8ми јуни, со децата од група “Пеперутки”-објект Панорама, го одбележуваме Светскиот ден на океаните под мотото-“Да го заштитиме живиот свет во водите” и се ова со цел да се подигне свеста кај сите нас-луѓето да ги чуваме и заштитиме. Децата со голем интерес и љубов пристапија кон колективната изработка на “Живиот свет на дното на океанот”,а исто така и со индивидуални изработки од пластелин!!!

 

Tags