Светски ден на океаните – Матичен објект

Денес 08.06. е светски ден на океаните. Иако немаме океани блиску до нашата географска положба, сепак, океаните се подеднакво битни за нас како и за сите луѓе и други живи суштества на Планетата Земја.
Децата на возраст од 3-6год. од матичниот објект го одбележаа светскиот ден на океаните со многу интересни и креативни изработки.
Tags