Во соработка со Црвен Крст учиме за здрави навики – објект Н.Н Борче

На 25 Мај активисти на Црвен крст разговараа со децата  од средните и големите групи од објектот Н. Н. Борче и ги збогатија нивните знаења за улогата на хигиенските навики како еден од најважните фактори за здрав детски раст и развој.

Tags