Спортуваме, играме, растеме – објект Н.Н. Борче

25 Мај  – Меѓународниот ден на спортот децата од објектот Н. Н. Борче од 4-6 годишна возраст го одбележаа со разни спортски игри и активноста   во дворот на градинката.

Tags