Дрвото живот значи – објект Н.Н.Борче

Во рамките на проектот – Дрвото живот значи, остваривме посета на ботаничката градина Хорти Експерт во која децата од 5 – 6г. имаа можност да видат и препознаат некои од растенијата за кои учеа во текот на проектот.

Tags