РАБОТИЛНИЦА ОД ДАЛЕЧИНА – објект Бели Мугри

Во склоп на проект -темата ” Во светот на ѕвездените патеки” децата од 5-6 години  од групата Сонциња од Бели Мугри и нивните родители беа креативни, вредни и учествуваа со свои идеи и креации на ова тема. Во продолжение следат фотографии за да го потврдат  тоа.
Уживајте!
Tags