Небесна широчина – објект Бели Мугри

Во рамките на нашиот проект “Во Светот на ѕвездените патеки”, децата од средната група боеја на тема “Небесна широчина”. Тие ги проширија своите знаења за вселената и небеските тела и истовремено научивме да ги именуваме сите планети од сончевиот систем со нивните важни карактеристики.

Tags