Денот на уметноста- Објект Панорама

Малите уметници од Објект Панорама од в.о групи од 3-6 г, денеска го одбележаа Денот на Уметноста. Сликајќи на темата”Видов, доживеав, насликав”, користеа  најразразлични техники и материјали за сликање, преку кои ги изразија своите уметнички способности.На крајот како вистински уметници, поставивме изложба во холот од нашата градинка.

Tags