Светски ден на здравјето – Матичен објект

Здравјето е најголемото богатство на секој човек и затоа треба да го чуваме. Кога сме здрави ние можеме да учиме, играме, спортуваме, патуваме… Секое дете уште од мали нозе треба да се учи зошто е важно неговото здравје и како треба да се грижи за него.
07 април-Светскиот ден на здравјето во матичен објект се одбележа со многу активности под мотото ,,Здравјето е најголемото богатство,,. Преку активностите кои беа реализирани, децата стекнаа нови и ги збогатија своите претходни знаења за важноста на здравјето.
Tags