Балансот е важен за секое дете, Матичен објект

Во рамките на проектот “Играм и растам со играчките” децата од групата Сончогледи (5-6 год), од Матичниот објект, ги истражуваа баланс даските и какво влијание имаат ваквите играчки врз нивниот физички раст и развој. Децата успешно ја одржуваа рамнотежата и го координираа телото, и што е најважно научија дека времето поминато со вакви играчки е најкорисно за нив.
Активноста се реализира во соработка со  нашиот родител Анита Николовска, dr fitmama, и Kids hut.
Tags