Музичко -драмска претстава – објект Н.Н. Борче

На 28-ми март во Н.Н.Борче се одржа музичко –драмска претстава „Музичка екологија„ на отворено, изведена од актерите на Триангл Пулс. Основна цел на претставата беше подигање на свеста кај децата за екологијата како и поттикнување на љубов кон театарот и сценската уметност.

Tags