Водата живот дава, а тоа не е услуга мала – Матичен објект

Светскиот ден на водите 22ри март, децата на возраст од 4-5 години од Матичен објект го одбележаа со неколку активности – ги полеваа цвеќињата во нашиот двор и изработија флаери со пораки за водата.

Водата живот дава, а тоа не е услуга мала.

Tags