Очни прегледи на децата од големите групи

Повеќе време во природа, а помалку на телефон и компјутер – вакви совети добија дечињата на офталмолошкиот преглед од лекарите од Санте Плус. Во нашата градинката беа прегледани децата од големите предучилишни групи. Покрај прегледите на кои присуствуваше и Градоначалникот на нашата Општина Центар, дечињата добија и потврди потребни за упис во прво одделение.

Tags