Наградата пристигна – Матичен објект

Децата од градинката: “Кочо Рацин” од Матичниот објект, група од 3-4 години (Џуџиња), го прифатија предизвикот за учество во Едуино игратонот.
Активноста Емотивко беше одобрена и наградена. Наградата пристигна во нашата група, а децата со голема радост и задоволство ги прифатија подароците.
Tags